Skip to content Skip to footer
0 items - € 0,00 0

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Krijt.eu

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Krijt.eu en haar klanten met betrekking tot de verkoop en levering van vloeibaar krijt.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij Krijt.eu stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

2. Productinformatie

2.1 Krijt.eu verkoopt vloeibaar krijt voor sporters. De producten worden op de website van Krijt.eu beschreven met alle relevante informatie.

2.2 Krijt.eu streeft ernaar om de productinformatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Desondanks kunnen er fouten of onvolledigheden optreden. Krijt.eu is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten of onvolledigheden.

3. Bestellingen

3.1 Klanten kunnen bestellingen plaatsen via de website van Krijt.eu. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant dat hij/zij gerechtigd is om het product te kopen en de betaling uit te voeren.

3.2 Krijt.eu behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren naar eigen goeddunken.

4. Betaling

4.1 De klant dient de prijs van het product te betalen zoals vermeld op de website van Krijt.eu op het moment van de bestelling.

4.2 Betaling kan worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden op de website van Krijt.eu.

5. Levering

5.1 Krijt.eu zal zich inspannen om bestellingen zo snel mogelijk te leveren na ontvangst van de betaling.

5.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste afleverinformatie. Krijt.eu is niet aansprakelijk voor vertragingen of fouten in de levering als gevolg van onjuiste of onvolledige afleverinformatie.

6. Retourneren

6.1 Geopende verpakkingen van vloeibaar krijt kunnen niet worden geretourneerd.

6.2 Ongeopende verpakkingen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd, mits ze in hun originele staat en verpakking zijn.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Krijt.eu is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van haar producten.

7.2 De aansprakelijkheid van Krijt.eu is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor het betreffende product.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen Krijt.eu en haar klanten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Krijt.eu is gevestigd.